„Walka Polaków o niepodległość w latach 1939- 1945. Refleksje młodego Polaka w 80. rocznicę wybuchu wojny i 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino”

Abstrakt

Spojrzenie młodego Polaka na temat walk o niepodległość w okresie II Wojny Światowej.

Plik Pdf.