Plik Pdf.

Słowa kluczowe

Domanice, Olszyc, gmina Domanice, parafia, region

Abstrakt

Okres od powstania pierwszych osad do końca XIX w. był znaczący dla wsi, tworzących obecnie gminę Domanice. Nastąpił wówczas rozwój osadnictwa, znacznie zwiększyła się liczba mieszkańców. Wraz z tym postępowało zróżnicowanie miejscowej społeczności. W XIX w. kształtowały się też struktury gminno-parafialne, zmieniające podziały z czasów I Rzeczypospolitej

Plik Pdf.