Plik Pdf.

Słowa kluczowe

Urząd Bezpieczeństwa, PUBP, Sokołów Podlaski, podziemie antykomunistyczne

Abstrakt

Opis akcji militarnych oraz działalności wywiadowczej Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sokołowie Podlaskim w latach 1944-1951.

Plik Pdf.