Plik Pdf.

Słowa kluczowe

9 Dywizja Piechoty, Wrzesień 1939, Kawaleria Dywizyjna, 91 kompania kolarzy, straż graniczna

Abstrakt

Praca dotyczy działań Kawalerii Dywizyjnej, 91 kompani kolarzy i Straży Granicznej na przedpolu 9 Dywizji Piechoty w pierwszych godzinach agresji III Rzeszy na Polskę. Były to głównie działania zwiadowcze i dywersyjne prowadzone przez polskie odziały.

Plik Pdf.