Plik Pdf.

Słowa kluczowe

Dynastia Sewerów, Cesarstwo Rzymskie, Septymiusz Sewer, historia, Partia, armia

Abstrakt

Artykuł opisuje kampanie partyjskie Septymiusza Sewera. Opierając się na przekazach źródłowych Kasjusza Diona i Herodiana. Zawiera analizę przyczyn wojny z Arsacydami. Przedstawia również przebieg i skutki tej kampanii dla handlu i dalszej polityki względem imperium Partów.

Plik Pdf.