Plik Pdf.

Słowa kluczowe

Dynastia Sewerów, Julia Domna, Cesarstwo Rzymskie, historia

Abstrakt

Julia Domna, żona cesarza Septymisza Sewera i matka dwóch cesarzy Karakalli i Gety jest najbardziej znaną wśród tzw. ‘syryjskich księżniczek’. Artykuł omawia rolę Julii w polityce propagandowej Sewerów, jako założycieli nowej dynastii

Plik Pdf.