Wróć do szczegółów artykułu Profilaktyka i leczenie epidemii morowego powietrza w okresie wczesnonowożytnym w zestawieniu z dżumą
Pobierz