Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
pdf.

Słowa kluczowe

Niemcy rosyjscy, Syberia, Imigranci, kultura, zachowanie tradycji

Abstrakt

Materiał artykułu ukazuje historię i życie Niemców rosyjskich żyjących na Syberii, identyfikuje przyczyny, które wpływają na ich samoświadomość przynależności do określonej grupy etnicznej
lub narodu, oraz sposoby zwiększania tej samoidentyfikacji.

pdf.