Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
pdf.

Słowa kluczowe

Królestwo Polskie, obieg pisma, obwód kujawski, polska kancelaria akt spraw XIX w., administracja, Biuro Komisarza Obwodu Kujawskiego, personel kancelaryjny

Abstrakt

Artykuł przedstawia wybrane aspekty funkcjonowania polskiej kancelarii akt spraw XIX w.
na przykładzie konkretnego urzędu administracji terenowej szczebla obwodowego, jakim było Biuro
Komisarza Obwodu Kujawskiego. Poruszone w tekście kwestie dotyczą umiejscowienia kancelarii w strukturze urzędu, personelu kancelaryjnego, charakterystyki dnia pracy w kancelarii oraz modelowego obiegu pisma w instytucji.

pdf.