Rada Naukowa: dr hab. Dariusz Magier, dr hab. Katarzyna Maksymiuk, dr Rafał Roguski, dr hab. Maria Starnawska, dr hab. Dorota Wereda

Redakcja: Anna Kłoś (redaktor naczelny), Wojciech Jarosławski (sekretarz), Roland Jeleniewicz, (redaktor językowy), Anna Madej (redaktor językowy), , Tomasz Jasiński, Kamil Butrym, Arkadiusz Korporowicz (członkowie redakcji)

Recenzenci współpracujący: Prof. dr hab. Szymon Olszaniec -UM Toruń, dr hab. Katarzyna Balbuza-Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Joanna Szady-KUL, dr hab. Jacek Chachaj-KUL, dr Tomasz Czarnota - UMCS, dr Rafał Drabik - IPN Lublin