Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor naczelna: Agnieszka Prusińska