Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: Agnieszka Prusińska