Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Zawiera recenzję książki: Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, Tom IV, Odkrywanie znaczeń w naukach o bezpieczeństwie, red. naukowy A. Filipek, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2015 

PDF