Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Zawiera recenzję książki Mariusza Kubiaka: Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w epoce Odrodzenia, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.

PDF