Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

wyniki badań empirycznych, kultura bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, jakość funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego

Abstrakt

Na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2013 roku zaprezentowano poziom kultury bezpieczeństwa przedstawicieli administracji, służb zarządzania kryzysowego i tzw. zwykłych obywateli w kilku miastach powiatowych i w trzech miastach wojewódzkich w Polsce. Przedstawiono także dane dotyczące jakości funkcjonowania Systemu Zarządzania Kryzysowego w objętych badaniami miejscowościach, oraz wzajemne zależności między kulturą bezpieczeństwa podmiotów funkcjonujących w ramach SZK a jakością funkcjonowania tego „systemu” na szczeblu lokalnym. Zakończenie zawiera wnioski i propozycje dotyczące doskonalenia kultury bezpieczeństwa i podnoszenia jakości funkcjonowania SZK w wymiarze lokalnym.

PDF