Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

metodologia, kultura bezpieczeństwa, system, zarządzanie kryzysowe

Abstrakt

Rozdział zawiera założenia metodologiczne, stanowiące podstawę do przygotowania i przeprowadzenia badań empirycznych. Dotyczyły one kultury bezpieczeństwa podmiotów funkcjonujących w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego (SZK) oraz jakości funkcjonowania tego systemu (SZK), a także wzajemnych zależności między nimi. Przedstawiono w nim: przedmiot i cele badań, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badań oraz sposób przygotowania badań i ich przeprowadzenia.

PDF