Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Zawiera sprawozdanie z V Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności nt. W poszukiwaniu relacji między bezpieczeństwem i obronnością 

PDF