Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe

Abstrakt

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych doprowadził do powstania globalnej sieci informatycznej i utworzenia społeczeństwa informacyjnego. Spowodował powstanie tzw. cyberprzestrzeni. Mimo że pojęcie cyberprzestrzeni przeniknęło do wielu dziedzin życia, problem jego uregulowania w obszarze bezpieczeństwa narodowego stanowi niemałe wyzwanie. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące cyberprzestrzeni, przykłady zagrożeń z nią związanych i jej wpływ na regulacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Celem artykułu nie jest przedstawienie historii rozwoju regulacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego, ale poprzez analizę tych regulacji pokazanie dojrzewania polskiej myśli strategicznej oraz podejścia do problematyki bezpieczeństwa narodowego z uwzględnieniem cyberprzestrzeni i związanych z nią zagrożeń.

PDF