PDF

Słowa kluczowe

kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zdrowotne, młodzież, zdrowie, szkoła, nadwaga, otyłość, odżywianie, aktywność ruchowa, nawyki, uzależnienia, narkotyki, alkohol, papierosy, wady postawy

Abstrakt

W 2015 r. roku minęło pięć lat od przekazania do publikacji artykułu pt. „Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”. Mimo upływu czasu to ciągle aktualny temat. Na co dzień możemy zaobserwować szybkie zmiany technologiczne, społeczne i ekonomiczne. Mają one wpływ na codzienne życie większości Polaków, w tym na ich zdrowie. Zmiany nie omijają młodzieży. Dotyczą stanu ich zdrowia i nawyków, które na to wpływają. Dlatego przeprowadzono badania, które były swoistą kontynuacją i nawiązywały do problematyki sprzed pięciu lat. Celem było porównanie aktualnego poziomu kultury bezpieczeństwa zdrowotnego młodzieży z wynikami sprzed pięciu lat. Zakres badań obejmował takie zagadnienia jak: stan zdrowia, odżywianie, aktywność fizyczna, otyłość i nadwaga, uzależnienia, alkohol, palenie papierosów, narkotyki

PDF