Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo, kultura, zdrowie, bezpieczeństwo zdrowotne, kultura bezpieczeństwa zdrowotnego

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego jako jednej z najważniejszych wartości w życiu człowieka i grup społecznych. Omówiono także najważniejsze jego uwarunkowania. Wskazano także na istotę kultury bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jej znaczenie dla właściwego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego. Zwrócono także uwagę na strukturę tego fenomenu.

PDF