Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Recenzja Książek : Morale. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale. Tom I, Marian Cieślarczyk, Aleksandra Skrabacz (red. nauk.), Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa 2016 oraz Morale. Morale w świetle wyników badań i w procesie dydaktycznym. Tom II, Maryla Fałdowska, Agnieszka Filipek, Joanna Ważniewska (red. nauk.), Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa 2016.

PDF