Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo zdrowotne, polityka zdrowotna, zdrowie publiczne

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego, która stanowi bardzo ważny i skomplikowany obszar działań w polityce państwa. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom jest najważniejszym elementem polityki zdrowia. Poruszając obszar zdrowia należy wskazać na zakres zadań zdrowia publicznego, który rozszerza się wraz z narastaniem zagrożeń cywilizacyjnych.

PDF