Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Wojna i bezpieczeństwo militarne. Wojna i migracje. Konferencja odbywała się  od 24 do 25 maja 2018 roku. 

PDF