Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Recenzja książki Krzysztofa Szewiora pt.  Bezpieczeństwo społeczne jednostki. Założenia i polska rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

PDF