Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo zdrowotne, kultura bezpieczeństwa, kultura bezpieczeństwa zdrowotnego, sytuacje kryzysowe, bezpieczeństwo szkół, bezpieczeństwo młodzieży

Abstrakt

Kultura bezpieczeństwa zdrowotnego zależy od wielu uwarunkowań. W niniejszym artykule podjęto próbę omówienia zjawisk występujących w szkołach w sferze materialnej, organizacyjnej i podmiotowej, które dotyczą w głównej mierze zdarzeń wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. To bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia, czyli także dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Analiza przygotowania szkół jako organizacji, uczniów i kadry dydaktycznej do tego typu zagrożeń daje obraz przygotowania do działania w takich sytuacjach, a w pewnym sensie także obraz kultury bezpieczeństwa zdrowotnego.

PDF