Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

kultura bezpieczeństwa, kultura bezpieczeństwa zdrowotnego, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Zdrowie jest wartością, o którą należy zabiegać w ciągu całego życia. Prawo do tej wartości wpisuje się w katalog praw przysługujących każdemu człowiekowi. Szczególnym wyrazem troski o zdrowie jest przejawianie wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa zdrowotnego. Wiąże się ona z rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych oraz przygotowaniem środków i narzędzi niezbędnych do podejmowania działań na rzecz zdrowia człowieka. Zdaniem wielu badaczy, utrzymanie i poprawa stanu zdrowia powinny odbywać się z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, czyli takim zaspokajaniem bieżących potrzeb, które nie zagraża możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Autorki artykułu analizują zatem treści związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem zdrowotnym oraz ich uwarunkowaniami. Podejmują także problematykę kultury bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jej znaczenia dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

PDF