Tom 4 (2015): HISTORIA I ŚWIAT (ISSN 2299-2464)
HISTORIA I ŚWIAT (ISSN 2299-2464)

Artykuły

Ahmad SARKHOSH, Samer NAZARI, Marzieh SHA'RBAF
15-30
New petroglyphs with animal motifs in regional archaeological research in southern Fars (Biram Plain ) [in Farsi]
PDF
Andrei NEGIN
31-46
Roman helmets with a browband shaped as a vertical fronton
PDF
Ehsan SHAVAREBI
47-63
Roman ‘Soldatenkaiser’ on the Triumphal Rock Reliefs of Shāpūr I - A Reassessment
PDF
Vladimir DMITRIEV
65-70
The “Night Battle” of Singara: Whose Victory?
PDF
Ilkka SYVÄNNE
71-102
The Reign of Bahrām V Gōr: The Revitalization of the Empire through Mounted Archery
PDF
Michael Richard JACKSON BONNER
103-121
Six Problèmes d’interprétation dans les règnes de Pērōz, Balāš, Jāmāsp et Kavād
PDF
Katarzyna MAKSYMIUK
123-134
Die Politik von Xusrō I. Anōšīrvān (531-579) gegenüber Christen in dem Iran
PDF
Shah Nadeem AHMAD
135-156
A new Sasanian helmet in the Musee d’Art Classique de Mougins
PDF
Adam Lech KUBIK, Shah Nadeem AHMAD
157-174
Bronze mace with three rams' heads from Ashmolean Museum, University of Oxford
PDF
Mamuka TSURTSUMIA
175-204
Medieval Georgian Poliorcetica
PDF
Leonid BOBROV
205-219
Иранские шлемы «кула-худ» в комплексе защитного вооружения тюркских кочевников Центральной Азии XVII–XIX вв
PDF
Adam KORDYS
221-235
Dobra Ziemskie Narodowe Wiszniów i ich zarządcy
PDF
Janusz Adam FRYKOWSKI
237-266
Dzieje parafii unickiej pw. św. Michała w Łosińcu do 1875 roku
PDF
Adam WIELOMSKI
267-303
Idee teologiczno-polityczne francuskiego duchowieństwa ultramontańskiego w czasie pontyfikatu Piusa IX (1846-1878)
PDF
Danuta SOWIŃSKA
305-336
Warszawa i Lublin jako główne ośrodki obywatelskiego wymiaru sprawiedliwości w Królestwie Polskim w 1915 r
PDF
Renata OPŁAKANSKA
337-344
Проведение репатриации польских военнопленных в Минусинском уезде Енисейской губернии в 1921 г
PDF
Radosław BANCERZ
345-355
Spostrzeżenia i uwagi poczynione na podstawie wstępnej analizy zespołu ,,Prokuratoria Generalna RP w Warszawie’’ z lat 1919-1939 przechowywanego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przykłady wykorzystania do badania dziejów województwa lubelskiego
PDF
Mykola GENYK
357-370
Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabuntur»: Релігійний фактор польсько-українського примирення
PDF