Wróć do szczegółów artykułu Michal Alram, Rika Gyselen, Sylloge Nummorum Sasanidarum Paris-Berlin-Wien. Band II. Ohrmazd I – Ohrmazd II., Vienna 2012
Pobierz