Wróć do szczegółów artykułu Ilkka Syvänne and Katarzyna Maksymiuk, The Military History of the Third Century Iran. Scientific Publishing House of Siedlce University, Siedlce 2018, ISBN: 978-83-7051-894-3
Pobierz