Tom 14 Nr 14 (2017): Doctrina. Studia społeczno-polityczne
Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Artykuły

Aldona Borkowska
5-17
Wojna i pokój – dualizm świata w powieści Zachara Prilepina Patologie
PDF
Izabela Czepirska, Katarzyna Górak-Sosnowska
19-42
Czy było warto? Bliski Wschód i Afryka Północna 5 lat po Arabskiej Wiośnie
PDF
Izabela Dąbrowska
43-66
The legal and constitutional implications of Britain’s withdrawal from the EU
PDF
Marta Gębska
67-85
Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce na podstawie wskaźnika minimum socjalnego i minimum egzystencji
PDF
Artur Gołębiowski, Agnieszka Łapińska
87-115
Activities of branch no.2 of Division II of the Chief of Staff hr of the Polish Army against the Masurian population in the 1930s
PDF
Arkadiusz Indraszczyk
117-134
Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności
PDF
Stanisław Jaczyński
135-152
W cieniu zbrodni katyńskiej Polscy jeńcy wojenni ocalali z obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
PDF
Malina Kaszuba
153-166
Anatomia rosyjskiej wojny hybrydowej
PDF
Elżbieta M. Kur
167-184
Językowy obraz wojny w przysłowiach polskich i obcych
PDF
Dariusz Minkiewicz, Wiesław Pietrzak
185-208
Prawno-instytucjonalny wymiar ochrony humanitarnej zwierząt
PDF
Izabela Oleksiewicz
209-231
Cyberterroryzm jako naczelne wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa narodowego RP
PDF
Malwina Siewier
233-257
Z dziejów bezpieczeństwa wewnętrznego II RP. Policja Województwa Śląskiego wobec ruchu komunistycznego
PDF
Barbara Stelingowska
259-281
"Wojna nie ma w sobie nic z kobiety". Wokół reportażu Swietłany Aleksijewicz
PDF
Wojciech Święch
283-314
Václav Havel i koncepcja niepolitycznej polityki
PDF
Michał Pietkiewicz
315-335
Jurysdykcja karna na międzynarodowej stacji kosmicznej
PDF