Doctrina. Studia społeczno-polityczne
Pełny numer
PDF

Artykuły

Aldona Borkowska
5-17
Wojna i pokój – dualizm świata w powieści Zachara Prilepina Patologie
PDF
Izabela Czepirska, Katarzyna Górak-Sosnowska
19-42
Bliski Wschód i Afryka Północna 5 lat po Arabskiej Wiośnie. Czy było warto?
PDF
Izabela Dąbrowska
43-64
The legal and constitutional implications of Britain’s withdrawal from the EU
PDF
Marta Gębska
65-83
Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce na podstawie wskaźnika minimum socjalnego i minimum egzystencji
PDF
Artur Gołębiowski, Agnieszka Łapińska
85-111
Activities of Branch No. 2 of Division II of the Chief of Staff HR of the Polish Army against the Masurian population in the 1930's
PDF
Arkadiusz Indraszczyk
113-128
Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności
PDF
Stanisław Jaczyński
129-146
W cieniu zbrodni katyńskiej. Polscy jeńcy wojenni ocalali z obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
PDF
Malina Kaszuba
147-160
Anatomia rosyjskiej wojny hybrydowej
PDF
Elżbieta M. Kur
161-177
Językowy obraz wojny w przysłowiach polskich i obcych
PDF
Dariusz Minkiewicz, Wiesław Pietrzak
179-202
Prawno-instytucjonalny wymiar ochrony humanitarnej zwierząt
PDF
Izabela Oleksiewicz
203-223
Cyberterroryzm jako naczelne wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa narodowego RP
PDF
Malwina Siewier
225-248
Z dziejów bezpieczeństwa wewnętrznego II RP. Policja Województwa Śląskiego wobec ruchu komunistycznego
PDF
Barbara Stelingowska
249-270
"Wojna nie ma w sobie nic z kobiety". Wokół reportażu Swietłany Aleksijewicz
PDF
Wojciech Święch
271-301
Václav Havel i koncepcja niepolitycznej polityki
PDF
Michał Pietkiewicz
303-322
Jurysdykcja karna na międzynarodowej stacji kosmicznej
PDF