Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Creative Commons License

Artykuły

1-4
Stopka redakcyjna
6
Informacja redakcyjna
Наталья Лазаревич
Философские основания принципа безопасности высокого качества жизни в условиях эко-социо-технической коэволюции
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.01
36
pdf (Русский)
Тадеуш Адуло
Освоение и развитие философской культуры в условиях её модификации
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.02
22
pdf (Русский)
Вера Белокрылова
Социогуманитарные технологии в пространстве современного общества
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.03
24
pdf (Русский)
Игорь Хлебников, Наталья Донецкая
На пути к общественному развитию. Информационные технологии и ресурсы в высшем образовании
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.04
29
pdf (Русский)
Виктория Борецкая, Валентина Яхно
Компьютерная этика и её восприятие белорусской студенческой молодежью на примере ГГТУ имени П.О. Сухого
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.05
30
pdf (Русский)
Владимир Шаламов
Политика управления системой здравоохранения на территории Восточной Сибири в 1920-е годы
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.06
24
pdf (Русский)
Максим Королёв
Латыши в Полоцком округе БССР
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.07
29
pdf (Русский)
Виталий Кривуть
Создание и развитие проправительственных молодежных организаций на территории северо-восточных воеводств межвоенного польского государства
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.08
23
pdf (Русский)
Людмила Гавриловец
Борьба польской дипломатии за признание границ по Одеру-Нейсе и попытки установления дипломатических отношений между ПНР и ФРГ
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.09
23
pdf (Русский)
Ольга Романовская
Два фильма о советско-польской войне: этюд забвения советского киномифа
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.10
24
pdf (Русский)
Антон Посадский
Историческая память как фактор жизнестойкости
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.11
22
pdf (Русский)
Lana Dalinczuk
The Main Security Threats of the West after the Cold War. The Geopolitical Aspect
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.12
26
pdf
Maria Hapunik
Środki inwigilacji cudzoziemców w demokratycznym państwie prawa
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.13
27
pdf
Sylwia Zakrzewska
Kierunki doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w kontekście ochrony ludności i ratownictwa
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.14
34
pdf

Recenzje

Małgorzata Lipińska-Rzeszutek
Polacy z Mińszczyzny w życiu społecznym międzywojennej Polski: Знакамітыя мінчане ХІХ-ХХ стст. Роля выхадцаў з Міншчыны ў польскім культурным, грамадскім і палітычным жыцці ў перыяд ІІ Рэчы Паспалітай. Матэрыялы беларуска-польскай навуковай канферэнцыі, Мінск 27 верасня 2019 г., рэд. Анатоль Вялікі, Здзіслаў Вінніцкі, Раман Юркоўскі, Анатоль Трафімчык, Польскі Інстытут у Мінску, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка, Мінск 2020, сс. 244
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.15
18
pdf
Joanna Ważniewska
Kresowi liderzy w procesie zmian społecznych: Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991, red. Adam Hlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2021, ss. 488
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.16
23
pdf
Alicja Łuczyńska
Wokół setnej rocznicy przeprowadzenia plebiscytu na Warmii i Mazurach: Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach? Versailles, the Plebiscite and the future of Warmia and Masuria, oprac. Anna Kruszewska, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2020, ss. 156
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.17
24
pdf
Marlena Drygiel-Bielińska
Litwa wobec mniejszości: Małgorzata Stefanowicz, Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2019, ss. 272
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.18
26
pdf
Adam Bobryk
Stosunki polsko-litewskie a mniejszość polska: Maciej Mróz, Wybrane aspekty relacji litewsko-polskich w latach 1991-2019 i ich wpływ na kondycję mniejszości polskiej w Republice Litewskiej. Raport, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 97
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.19
23
pdf
Paweł Szuppe
Chrześcijanie i muzułmanie we wzajemnych relacjach: Chrześcijanie w świecie islamu. Dialog – Posłannictwo – Świadectwo, red. Eugeniusz Sakowicz, Bogusław Żero MAfr, Misjonarze Afryki (Ojcowie Biali), Natalin k/Lublina 2021, ss. 238
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.20
24
pdf
Zdzisław J. Winnicki
Czas Apokalipsy, czyli atak na świat Zachodu: Józef Białek, Czas Sodomy, czyli zamach na cywilizację, Wydawnictwo WEKTORY, Wrocław 2020, ss. 333
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.21
22
pdf
Norbert Malec
Instytucja totalna i jej kultura organizacyjna: Małgorzata Gałęziowska, Cechy instytucji totalnej na przykładzie kultury organizacyjnej więzienia progresywnego w Jaworznie (1951-1956), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, ss. 608
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.22
21
pdf
Agnieszka Araucz-Boruc
Wokół problematyki bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami: Paweł Szmitkowski, Ochrona osób z niepełnosprawnościami w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe UPH, Siedlce 2020, ss. 375
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.23
24
pdf