Aktualny numer

Tom 15 Nr 15 (2018)
Opublikowany kwietnia 10, 2020

Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Doctrina. Social and Political Journal

 

Afiliacja: Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PL ISSN 1730-0274

Pismo ukazuje się od 2004 roku w numeracji ciągłej

Wydanie papierowe jest wersją pierwotną pisma

 Aktualna punktacja MNiSW: lista „B” – 9 punktów

 

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Cezary Kalita 
Sekretarz redakcji: dr hab. Adam Bobryk prof. uczelni

Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Adres redakcji:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, II piętro, pok. 2.45, 08-110 Siedlce, tel. (025) 643 18 63,
e-mail: stanislaw.jaczynski@uph.edu.pl (red. nacz.)
e-mail: cezary.kalita@uph.edu.pl (z-pca red. nacz.) - tel. 691 506 302
e-mail: adam.bobryk@uph.edu.pl  (sekretarz)

e-mail: renata.tarasiuk@uph.edu.pl, pawel.szmitkowski@uph.edu.pl, aldona.borkowska@uph.edu.pl, marlena.drygiel@uph.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach

  1. Żytnia 17/19
    08-110 Siedlce
    tel. 25 643-15-20
    e-mail: wydawnictwo@uph.edu.pl
    strona internetowa:www.wydawnictwo.uph.edu.pl

Dystrybucja: www.wydawnictwo.uph.edu.pl

 

Artykuły

Lana Dalinczuk
9-20
Kobiety-zamachowcy samobójczynie i co je motywuje
Plik PDF
Magdalena El Ghamari
21-40
Bezpieczeństwo kulturowe a kulturowe uwarunkowania prowadzenia działań zbrojnych w regionie MENA
Plik PDF
Сергей Александрович Елизаров
41-58
Okręgowe procesy pokazowe w latach 1937-1938 w Białoruskiej SRR: radykalizacja walki z nadużyciami
Plik PDF
Beata Gałek
Nowe instrumenty współczesnych operacji pozainformacyjnych
Plik PDF
77-96
Przejęcie polskich internowanych na Litwie przez NKWD latem 1940 roku
Plik PDF
97-116
O bezpieczeństwie człowieka w kontekście ekonomosfery bezpieczeństwa
Plik PDF
Marian Kopczewski, Paweł Szmitkowski
117-138
Analiza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w rejonie Zatoki Gdańskiej
Plik PDF
Michał Kubiak
139-156
Konsekwencje szarej strefy w gospodarce z perspektywy bezpieczeństwa ekonomicznego
Plik PDF
Paulina Ledwójcik
157-168
Bezpieczeństwo społeczne – wpływ migracji na zapewnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie województwa lubelskiego
Plik PDF
Marek Leszczyński
169-184
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w warunkach finansyzacji
Plik PDF
Сергей Лугвин
185-202
Patrymonialny kontekst radzieckiej biurokracji
Plik PDF
Piotr Misztal
203-220
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce a bezpieczeństwo ekonomiczne kraju
Plik PDF
Виктор Одиноченко
221-234
Prawosławie jako czynnik orientacji kulturowej współczesnej Białorusi
Plik PDF
Tomasz Pawłuszko
235-252
Bezpieczeństwo ontologiczne państwa – koncepcja i zastosowanie
Plik PDF
Anna Piskorz
253-270
Źródła pozyskiwania funduszy tak zwanego Państwa Islamskiego
Plik PDF
Rafał Roguski
271-288
Kara śmierci w Polskich Siłach Zbrojnych na obszarze ZSRR oraz Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1941-1944
Plik PDF
Andrzej Sędek
289-306
Recepcja etyczno-społecznych idei Edwarda Abramowskiego w kulturze i świadomości społecznej II Rzeczpospolitej
Plik PDF
Józef Smoliński
307-328
Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych na Bałkanach
Plik PDF
Wioletta Wróbel-Delegacz
329-350
Grooming – zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci
Plik PDF
Wyświetl wszystkie numery