Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

W artykule przeanalizowano „narodziny”, budowanie i dekonstrukcję
artystycznego obrazu kinowego wojny radziecko-polskiej. Dokonano konceptualizacji różnorodnych intelektualnych projektów badań radzieckich i pojmowania
działań wojennych w ramach chronologicznych wydarzeń lat 1919-1921. Analizie poddano dwa filmy „P. K. P.” i „Pierwsza Konna”. Przedstawiono proces
transformacji, a następnie społecznego zapomnienia propagandowego dyskursu
tej wojennej konfrontacji.

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.10
pdf (Русский)