Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Celem autora było zbadanie powstania i reformowania systemu ochrony
zdrowia we Wschodniej Syberii w latach dwudziestych. Analizę rozpoczęto od formowania przez władze radzieckie własnego systemu zarządzania regionem, po
pokonaniu wojsk admirała A. W. Kołczaka i zajęciu tych terenów. Kierownictwo
medyczne ukierunkowane było wówczas na stworzenie jednego systemu ochrony
zdrowia. Konieczne było więc zjednoczenie wszystkich organizacji medycznych
podległych różnorodnym urzędom. Działania wojenne nie pozwoliły jednak na
połączenie cywilnych i wojskowych instytucji medycznych.

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.06
pdf (Русский)