Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

W artykule przeanalizowano i uzasadniono zasadę bezpieczeństwa, postulowaną jako przestrzeganie zestawu norm i podejść w celu zapewnienia
zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia przez podmiot społeczny wysokiej jakości życia na możliwie najbardziej bezpiecznych podstawach (technologicznych, medycznych, społeczno-kulturowych).

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.01
pdf (Русский)