Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka bezpiecznej tożsamości narodowej członków stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach jako wytworu celowych działań tych stowarzyszeń. Bezpieczna tożsamość jest definiowana jako niekonfliktowa tożsamość narodowa, odpowiednia w warunkach złożonej przeszłości regionu. Powstaje ona w rezultacie bezpośrednich i pośrednich relacji komunikacyjnych i rzeczowych w stowarzyszeniach, jest podtrzymywana poprzez kontakty z organizacjami niemieckimi. Charakterystyka bezpiecznej tożsamości jest rezultatem analizy działalności stowarzyszeń mniejszości niemieckiej, zadeklarowanej w statutach i opisanej w czasopismach stowarzyszeń. W analizie treści uwzględniono wskazania na cechy kontaktów pośrednich i bezpośrednich, cechy przeszłości służące do kształtowania tożsamości oraz najważniejsze obszary działalności stowarzyszeń.

https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.05
pdf