Abstrakt

Artykuł jest poświęcony funkcjonowaniu Policji w systemie bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożenia terroryzmem. Opisuje podstawowe zadania tej grupy dyspozycyjnej w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i neutralizowania skutków działań o charakterze terrorystycznym. Analizie podlega także zakres uprawnień ustawowych Policji w związku z wejściem w życie z dniem 2 lipca 2016 r. tzw. ustawy antyterrorystycznej.

https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.02
pdf