Abstrakt

Problematyka bezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie się rozwija, zyskując przy tym na znaczeniu. Zagadnienia z nią związane są nieodłącznym elementem debat naukowych oraz dyskusji politycznych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W związku z tym istnieje stała potrzeba gromadzenia, systematyzacji i aktualizowania używanej terminologii. Vademecum Bezpieczeństwa pod redakcją Olgi Wasiuty, Rafała Klepki i Rafała Kopcia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w tym zakresie. To ambitna próba zebrania najważniejszych terminów z zakresu bezpieczeństwa i stworzenia specjalistycznego kompendium wiedzy.

pdf