Abstrakt

Artykuł ukazuje wielowymiarowy charakter cyberpatologii jako zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Dzisiejsza teraźniejszość wpływa na poczcie bezpieczeństwa podmiotu, bowiem obfituje w wyraźną ewolucję zagrożeń, wśród których uporczywe stają się zagrożenia cyfrowe. Są one bolączką dla jednostki, społeczeństwa, wpływając na ich funkcjonowanie, działanie państw, instytucji gospodarczych i społecznych. Korzystanie z mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych wiąże się z powstaniem nowego typu zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, a rozwojowi sieci towarzyszy pojawienie się w Internecie niebezpiecznych zjawisk i przestępczości. W artykule przedstawiono zjawiska o charakterze negatywnym, przenoszone do sieci ze świata realnego, jak również nowe kategorie niebezpiecznych zachowań i przestępstw. Autorki na podstawie badań z zakresu cyberpatologii społecznych wśród młodzieży zwróciły uwagę na zakres kontaktu młodzieży z nowymi technologiami oraz uzależnienie od elektronicznych mediów, które sprzyjają rozwojowi cyberpatologii społecznych.

pdf