Plik PDF

Słowa kluczowe

Litwa
upadek ZSRR

Abstrakt

Recenzja książki "Nie tylko Liwa. Geneza i przebieg upadku ZSRR w roku 1991, t. I",  red. Aleksander Srebrakowski i Grzegorz Strauchold, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2017, ss. 400

Plik PDF