Plik PDF

Słowa kluczowe

Konferencja naukowa
rola wychodźstwa
kraje byłego ZSRS

Abstrakt

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rola wychodźstwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji i w krajach byłego ZSRS”.

Plik PDF