Plik PDF

Słowa kluczowe

konferencja naukowa
sztuka przetrwania
warunki obozowe

Abstrakt

Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Sztuka przetrwania. Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX-XXI wieku".

Plik PDF