Plik PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo
konstruktywizm
Giddens
państwo

Abstrakt

Tekst poświęcony jest koncepcji tzw. bezpieczeństwa ontologicznego, rozwijanej przez m. in. Anthony’ego Giddensa i Brenta J. Steele’a na gruncie badań stosunków międzynarodowych. Propozycja ta zakłada, że władze państw kierują się czynnikami ideacyjnymi w analizie otoczenia międzynarodowego i działają na podstawie wzorców kreujących tożsamość danego państwa. W artykule zarysowuję podstawy tej koncepcji, analizuję sposoby jej zastosowania. Celem tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie warsztatu naukowego badań nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.

Plik PDF