Plik PDF

Słowa kluczowe

nowoczesność
prawosławie
orientacja kulturowa
wielowyznaniowość
tradycja kulturowa
lokalne cywilizacje

Abstrakt

Artykuł analizuje problem wpływu kościoła prawosławnego na Białorusi na orientację kulturową kraju. Tradycyjnie Białoruś jest postrzegana jako terytorium pomiędzy Rosją prawosławną a Europą katolicką. Kościół prawosławny na Białorusi jest częścią Rosyjskiego Ko-ścioła Prawosławnego i dlatego jest zorientowany na Rosję. Jednakże to państwo określa politykę kulturową we współczesnej Białorusi. Jego przywództwo podkreśla potrzebę rozwijania więzi, zarówno ze Wschodem, jak i Zachodem.

Plik PDF