Plik PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo ekonomiczne
finasyzacja
globalizacja

Abstrakt

W tekście zaprezentowany został problem bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w warunkach postępującej finansyzacji związanej z obecną fala globalizacji. Zasadniczą kwestią pozostaje suwerenność decyzji gospodarczych, służących akumulacji kapitału i tworzeniu bogactwa w sytuacji coraz niższej rangi sfery realnej, a wzrastającej roli sektora finansowego. Wysoka mobilność transnarodowego kapitału wymusza reorientację roli i funkcji tradycyjnie rozumianego państwa narodowego. Stopniowo zmienia się ono w państwo „neoliberalne”, tracąc atrybuty realnego wpływu na procesy gospodarcze. Finasyzacja stwarza zagrożenie, przy nadmiernym uzależnieniu od kapitału zewnętrznego, bankructwa państwa.

Plik PDF