Plik PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo społeczne
migracje
zabezpieczenia socjalne
województwo lubelskie
świadczenia

Abstrakt

Właściwie zapewniane bezpieczeństwo społeczne prowadzi do ograniczenia ubóstwa, nierówności. W artykule przedstawiono analizę wpływu migracji na zapewnianie bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie województwa lubelskiego. Charakteryzuje się ono zmianami w poziomie zaludnienia oraz rozmieszczenia przestrzennego ludności. Dodatkowo wykazuje relatywnie niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Problematyka migracji ma szczególne znaczenie. Województwo jest jednym z ważniejszych regionów na migracyjnej mapie Polski. Posiada ujemne saldo migracji, co oznacza, że więcej osób opuszcza region, niż się do niego przeprowadza. Fakt ten wzbudza niepokój wśród władz lokalnych. Przeprowadzane analizy wskazują zaś, że odpływy migracyjne to jedno z najważniejszych zagrożeń w Polsce Wschodniej.

Plik PDF