Plik PDF

Słowa kluczowe

wywiad
operacje pozainformacyjne
media społecznościowe

Abstrakt

Wraz z profesjonalizacją służb wywiadowczych decydenci polityczni zyskali potężne instrumentarium umożliwiające uprawianie aktywnej polityki międzynarodowej. W warunkach szczególnego splotu globalizacji i rewolucji informacyjnej powstała rzeczywistość stwarzająca nowe okoliczności dla konstruowania wielopoziomowych strategii wpływania na kierunki i dynamikę procesów społecznych oraz politycznych. Strategii, w których operacje pozainformacyjne służb wywiadowczych mają istotne znaczenie.

Plik PDF