Plik PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo kulturowe
obszar MENA
uwarunkowania kulturowe
komunikacja międzykulturowa
czynniki kulturowe

Abstrakt

Bezpieczeństwo kulturowe związane z obawami o zachowanie tożsamości staje się powoli odrębną kategorią bezpieczeństwa narodowego (i międzynarodowego) i wprowadzane jest do doktryny strategicznej i polityki kulturalnej (także obronnej) państw. Choć nadal w oficjalnym nazewnictwie dominuje terminologia tradycyjna, to termin „bezpieczeństwo kulturowe” przebija się coraz częściej jako skutek refleksji nad warunkami ochrony narodowej dziedzictwa kulturalnego w ich całościowym ujęciu. Staje się to przedmiotem współpracy i międzynarodowej koordynacji, prowadzonej w ramach ONZ, UNESCO i UE. Wnioski i decyzje podejmowane są również na szczeblach narodowych, o czym świadczą przykłady Francji, innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Stanów Zjednoczonych.

Plik PDF