"Wojna nie ma w sobie nic z kobiety". Wokół reportażu Swietłany Aleksijewicz
PDF

Słowa kluczowe

kobieta
wojna
bohaterki
kobiety w armii
radzieckie kobiety
weteranki
wspomnienia

Abstrakt

Artykuł oparty na reportażu "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" Swietłany Aleksijewicz opowiada o obecności kobiet podczas II wojny światowej. Ukazuje inną, kobiecą wojnę opowiedzianą przez radzieckie weteranki wojenne i kobiety-żołnierki. Białoruska nobliska oddaje wiernie autentyczny charakter i oryginalny styl opowiadających kobiet. Reportaż niezwykły w swojej prostocie dotyka spraw najważniejszych Aleksijewicz zadaje sobie i czytelnikowi pytania o naturę człowieka, o granice jego wytrzymałości psychicznej i fizycznej, o istotę człowieczeństwa, zatracanie granicy pomiędzy dobrem i złem, o moralność, a także jak żyć po tym, czego się doświadczyło. Celem Autorki wywiadu nie było jednak rozliczenie władzy za dokonane na niespotykaną we wcześniejszych wiekach skalę ludobójstwa, lecz udzielenie głosu tym, którzy napiętnowani przez wiele lat przez kolejną władzę, nie mogli mówić.

PDF