Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce na podstawie wskaźnika minimum socjalnego i minimum egzystencji

Abstrakt

Bezpieczeństwo ekonomiczne jest jednym z głównych obszarów zainteresowania każdego człowieka, gospodarstwa domowego i państwa. Samo ubóstwo może być rozumiane w różnorodny sposób, nie tylko poprzez subiektywizm tej kategorii, ale również przez różne sposoby obliczania kosztów utrzymania i podstawowych potrzeb. Artykuł ukazuje minimum socjalne i minimum egzystencji jako główne kategorie służące do pomiaru poziomu życia w Polsce, ich części składowe oraz wady i zalety z ich stosowania. Na podstawie wskaźników została dokonana próba oceny bezpieczeństwa ekonomicznego polskich gospodarstw domowych.

PDF