De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Czasopismo naukowe De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005) powstało w 2015 r. w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ukazuje się w wersji elektronicznej, jako półrocznik. Wszystkie teksty są publikowane w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w bazach danych, w tym w ERIH Plus, jednej z największych baz referencyjnych w Europie.

Galina Avdeenko, Sergey Dmitriev
9-38
Инновации как угроза: неожиданное «прочтение» Шумпетера
Plik PDF (Język Polski)
Erik Trels
39-56
Ответственность за оправдание терроризма, прославление терроризма и призывы к терроризму в уголовном законе Латвийской Республики
Plik PDF (Język Polski)
Denis Iroshnikov
57-65
Юридическая ответственность как инструмент обеспечения безопасности
Plik PDF (Język Polski)
Svetlana Narutto
66-74
Защита конституционным судом РФ экономического порядка
Plik PDF (Język Polski)
Anton Vasilev, Olga Vasileva, Dariusz Szpoper
75-83
«Умные машины» – вызов для этики и юриспруденции
Plik PDF (Język Polski)
Anna Kurkiewicz
84-94
Technologia władzy a postrzeganie wspólnoty, pytanie o granice bezpieczeństwa
Plik PDF (Język Polski)
Grzegorz Pietrek
95-108
Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na przykładzie Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim
Plik PDF (Język Polski)
Renata Tarasiuk
109-121
Polsko-japońska współpraca wywiadowcza i konsularna dla ratowania życia Żydów w Kownie w czasie II Wojny Światowej
Plik PDF (Język Polski)
Damian Jarnicki
122-144
Gremium "odpowiedzialności" i "wpływu" - Rada Bezpieczeństwa ONZ w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Plik PDF (Język Polski)
Faustyna Klocek
145-157
Mocarstwowa polityka Federacji Rosyjskiej współczesnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i regionu Morza Bałtyckiego
Plik PDF (Język Polski)
Patrycja Rutkowska
158-173
Wokół rozważań nad międzynarodowym systemem ochrony dóbr kultury w konfliktach zbrojnych
Plik PDF (Język Polski)
Żaneta Tomczak
174-183
Wychowanie patriotyczne a trudności wychowawcze występujące w przedszkolu
Plik PDF (Język Polski)
Mariusz Wódka
184-198
Odpowiedzialność państwa za bezprawne działania urzędników państwowych, naruszające interes społeczny w świetle prawa polskiego a regulacje unijne
Plik PDF (Język Polski)